top of page
  • Neja Battelino

ADHD PRI DEKLETIH

Razmerje med moškimi in ženskami, ki imajo diagnozo ADHD je med 2:1 in 9:1, saj se ADHD pri deklicah, dekletih in ženskah lahko izraža drugače in je zato pogosto spregledana. Spregledanih je do 75 % deklic in deklet z ADHD, tiste ki dobijo diagnozo, pa jo v povprečju dobijo pet let kasnje kot dečki in fantje.


Svetovalnica Psihopolonica - psihoterapija z mladostniki z ADHD

Zakaj se ADHD pri ženskah pogosto spregleda?

Prvi razlog je ta, da je vedenje deklic in deklet, ki imajo ADHD, navadno manj moteče, kot vedenje dečkov in fantov, ki imajo ADHD. Deklice že po odzivu okolice hitro ugotovijo, da je izražanje potrebe po stimulaciji, dogodivščinah in razburjenju za njih nesprejemljivo, zato nemir in hiperaktivnost obrnejo navznoter – zadovoljijo se s sanjarjenjem in premišljevanjem, kar pa starši in učitelji težje zaznajo, saj navadno ni moteče. Dečki pa s svojim vedenjem (npr. motenje pouka, agresivno vedenje) starše in učitelje spodbudijo, da jih pošljejo na obravnavo k strokovnjaku.

Drugi razlog je, da so pozabljivosti, nepozornost in težave pri poslušanju pri deklicah in dekletih, ki imajo ADHD, pri učiteljih in starših pogosto označeni za lenobo.

Tretji razlog, da se pri deklicah ADHD pogosto spregleda, pa je, da opisi simptomov v diagnostičnih priročnikih niso prilagojeni, da bi ustrezali simptomom obeh spolov, ampak bolj ustrezajo simptomom dečkov. Več o tem kako poteka diagnosticiranje ADHD si lahko preberete v članku: Kako pridobim diagnozo ADHD?


ADHD se izraža s simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti in/ali s simptomi odvrnljive pozornosti. Več o simptomih ADHD pri mladostnikih, si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih. Tukaj pa so našteti in opisani simptomi ADHD, ki so bolj značilni za deklice in dekleta.


Simptomi ADHD, ki so bolj značilni za deklice in dekleta:

hihitanje in nenehno klepetanje,

impulzivno in nepremišljeno menjavanje prijateljev,

prekomerno izražanje čustev, jok,

zasanjanost,

besedno agresija (zmerjanje, draženje, izzivanje).

dopisovanje s prijateljicami med opravljanjem domače naloge,

pozabljivost,

nepozornost,

težave pri poslušanju,

težave pri odločanju,

hitro se utrudijo,

neurejen videz,

preobčutjivost na hrup, vonj, dotike.


Simptomi ADHD vplivajo na različna področja življenja otroka ali mladostnika. Več o tem, kako simptomi ADHD vplivajo na otroke in mladostnike s lahko preberete v članku: Vpliv simptomov ADHD na vsakdanje življenje mladostnikov. Tukaj pa so opisane posledice simptomov ADHD, ki so še posebej značilne z deklice in dekleta.

Če se ADHD pri deklicah ne odkrije in zato te niso deležne primerne obravnave, to lahko vpliva na različna področja življenja tako v otroštvu kot v mladostništvu (in odraslosti).


Težave v odnosih

Deklice in dekleta imajo na področju socialnega razvoja (težave pri odnosih z vrstniki, s starši) večje težave kot dečki in fantje. Deklice in dekleta imajo zaradi simptomov ADHD pogosto velike težave v medosebnih odnosih (slabše prepoznavajo neverbalne znake komunikacije in socialne namige, so besedno agresivne, skačejo v besedo...). Starejše kot so, manj so sprejete med vrstnicami, zato imajo malo prijateljic in so pogosto osamljene. Tudi v odnosu s starši je za dekleta z ADHD značilno več neprimernega in kljubovalnega vedenja, kot za fante z ADHD.


Nizko samospoštovanje

Velikokrat se zaradi svojih simptomov čutijo nesposobne, starši in učitelji pa jih označujejo za lene. Deklice in dekleta z ADHD so zaradi slabih socialnih veščin pogosto nesamozavestne v medosebnih odnosih.


Težave v šoli

Kljub bistrosti in ustvarjalnosti imajo lahko deklice in dekleta z ADHD nizek šolski uspeh. Zaradi svojih simptomov (težave s pozornostjo, hiperaktivnost) in pomanjkanja socialne mreže lahko deklice in dekleta z ADHD razvijejo strah pred šolo, pri dekletih pa je v šoli pogosto tudi neprimerno in kljubovalno vedenje.


Nagnjenost k tveganemu ravnanju

Pri dekletih z ADHD je večje tveganje za samopoškodovalno vedenje, nezaželjeno nosečnost, spolno prenosljive bolezni ter uporabo psihoaktivnih snovi (droge, alkohol, kajenje) kot pri preostalih vrstnicah.


Duševne motnje

Posledice ADHD se pri dekletih, ki niso deležne ustrezne obravnave, lahko kažejo tudi kot druge duševne motne (tesnoba, depresija, psihosomatske težave) in tako pripeljejo da napačne diagnoze, ki ne reši dejanskih težav.


Takojšnja ustrezna obravnava je tako ključna, da lahko posameznik z ADHD živi zadovoljivo življenje in izkorišča svoje potenciale. Psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov z ADHD se osredotoča tako na simptome ADHD (težave s pozornstjo, hiperaktivnost, impulzivnost) kot na njihove posledice (npr. težave v medosebnih odnosih). Več o psihoterapevtski obravnavi otrok in mladostnikov, ki imajo ADHD, si lahko preberete v članku: Psihoterapija z mladostniki, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)

(Članek je informativne narave.)


Viri:

Rucklidge, J. J. (2008). Gender differences in ADHD: implications for psychosocial treatments.

Kesič Dimic, K. (2008). ADHD - ali deklice hitijo drugače?: spregledanost deklic z motnjo ADHD.

Skogli, E. W., idr. (2013). ADHD in Girls and Boys: Gender Differences in Co-existing Symptoms and Executive Function Measures.

bottom of page