top of page

Geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija spada med humanistične psihoterapevtske smeri. To pomeni, da geštalt psihoterapevti verjamemo, da imamo ljudje v sebi vse potrebno bogastvo in sposobnosti za izpolnjujoče medosebne odnose in kreativno in zadovoljivo življenje.

Po načelih geštalt psihoterapije se psihoterapevtski proces osredotoča na psihoterapevtski odnos, vzpostavljanje kontakta, samospoznavanje, samonegovanje in izražanje čustev.

Naloga psihoterapevta je, da klientu pomaga bolj jasno videti situacijo v kateri se je znašel in svojo vlogo v njej - psihoterapevt klientu pomaga širiti zavedanje in mu nudi podporo pri iskanju novih rešitev za težave.

V geštalt psihoterapiji se poleg pogovora v psihoterapevtski proces vključujejo tudi ustvarjalni mediji (kiparjenje, slikanje, risanje, igra, gledališče, glasba, pripovedovanje zgodb...), delo s sanjami in delo s telesom.

Geštalt psihoterapija je primerna za mladostnike, ki jih zanima delo na sebi in osebnostna rast. Med procesom psihoterapije odkrivamo sebe in se razvijamo v osebo, kakršna želimo biti.

Geštalt psihoterapija je primerna tudi za:

lajšanje in odpravljanje neželenih simptomov

(npr. pomanjkanje motivacije),

zdravljenje ali oporo pri zdravljenju duševnih motenj

(npr. depresija, anksiozne motnje),

opora pri soočanju s simptomi za mladostnike z diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez (ADHD) ali diagnozo motenj avtističnega spektra (MAS).

gestalt psihoterapija.jpg
bottom of page