top of page

Geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija spada med humanistične in eksistencialistične psihoterapevtske smeri. To pomeni, da geštalt psihoterapevti verjamemo, da imamo ljudje v sebi vse potrebno bogastvo in sposobnosti za izpolnjujoče medosebne odnose in kreativno in zadovoljivo življenje.

Po načelih geštalt psihoterapije se psihoterapevtski proces osredotoča na psihoterapevtski odnos, vzpostavljanje kontakta, samospoznavanje, samonegovanje in izražanje čustev.

Naloga psihoterapevta je, da klientu pomaga bolj jasno videti situacijo v kateri se je znašel in svojo vlogo v njej - psihoterapevt klientu pomaga širiti zavedanje in mu nudi podporo pri iskanju novih rešitev za težave.

V geštalt psihoterapiji se poleg pogovora uporabljajo tudi druge tehnike, npr.: ustvarjalni mediji (kiparjenje, slikanje, risanje, igra, gledališče, glasba, pripovedovanje zgodb...), čuječnost, delo s telesom...

gestalt psihoterapija PsihoPolonica.jpg

Vir:

Phil Joyce in Charlotte Sills: Skills in Gestalt,

Rinda Bloom: The Handbook of Gestalt Play Therapy

bottom of page