top of page

Psihoterapija za mladostnike

psihoterapija za mladostnike00.jpg

Vir:

Violet Oaklander: Windows to our Children,

Rinda Bloom: The Handbook of Gestalt Play Therapy

Geštalt psihoterapija mladostnikom omogoča raznovrstne izkušnje za spoznavanje samega sebe ter jim nudi raznovrstne možnosti za verbalno in neverbalno izražanje svojih prej neizraženih čustev na nov in zdrav način.

Tako mladostniki izboljšajo svojo samopodobo, se naučijo zavestne skrbi zase, se bolj zavedajo sebe (svojih čustev, misli, idej), se naučijo novih načinov izražanja čustev ter se naučijo imeti boljši stik sami s sabo in s svojo okolico.

 

Ker je spoštljiv in zaupen psihoterapevtski odnos temelj dobrega psihoterapevtskega procesa in že sam po sebi vpliva na celjenje mladostnika, je temeljna naloga psihoterapevta, da z otrokom ali mladostnikom vzpostavi dober odnos.

 

Pomembno je, da je psihoterapija za mladostnika pozitivna izkušnja, zato se v psihoterapevtski proces poleg pogovora vključuje tudi glasbo, ustvarjanje, igro in delo s sanjami.

bottom of page