top of page

Kako izgleda psihoterapija

Psihoterapija ja proces, ki traja dlje časa in vsebuje naslednje elemente:

1. Navezovanje kontakta med klientom in psihoterapevtom.

2. Prepoznavanje, ozaveščanje in sprejemanje čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev.

3. Iskanje in preizkušanje novih možnosti za neučinkovite čustvene, miselne in vedenjske vzorce.

4. Podpora pri spreminjanju vzorcev in premagovanju težav in težkih življenjskih situacij.

Med procesom psihoterapije klient goji sprejemanje in priznavanje samega sebe ter se uči čutiti sebe kot povezano celoto (čuti, čustva, um in telo).

 

V geštalt psihoterapiji se poleg pogovora uporabljajo tudi druge tehnike, npr.: ustvarjalni mediji (kiparjenje, slikanje, risanje, igra, gledališče, glasba, pripovedovanje zgodb...), čuječnost, delo s telesom...

color-3078559_1920.jpg

Cilji psihoterapije

Glavni cilji h katerim med procesom psihoterapije stremimo so:

* odpraviti ali ublažiti simptome (zaradi katerih je klient začel s psihoterapijo),

* odpraviti ali omiliti klientovo bolečino,

* osebnostna rast in razvoj,

* zavedanje, sprejemanje in spreminjanje čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev,

* spoznavanje sebe,

* boljše zavedanje svojih čustev in občutkov.

Tako se bo klient dobro počutil v svoji koži, bo zadovoljen sam s sabo in svojim življenjem, ter bo opremljen z orodji za soočanje z življenjskimi izzivi.

Bolj konkretne cilje (npr. boljši odnos s starši, dokončati študij, uživati v svoji službi) si zadajamo med samim procesom psihoterapije in se lahko sproti prilagajajo in spreminjajo.

art-therapy-230052_1920.jpg
bottom of page