top of page

Cilji psihoterapije:

Glavni cilji h katerim med procesom psihoterapije stremimo so:

odpraviti ali ublažiti simptome (zaradi katerih je klient začel s psihoterapijo),

odpraviti ali omiliti klientovo bolečino,

osebnostna rast in razvoj,

zavedanje, sprejemanje in spreminjanje čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev,

spoznavanje sebe,

boljše zavedanje svojih čustev in občutkov.

 

Tako se bo klient dobro počutil v svoji koži, bo zadovoljen sam s sabo in svojim življenjem, ter bo opremljen z veščinami za soočanje z življenjskimi izzivi.

Bolj konkretne cilje (npr. boljši odnos s starši, dokončati študij, uživati v svoji službi) si zadajamo med samim procesom psihoterapije in se lahko sproti prilagajajo in spreminjajo.

Koristi psihoterapije

Psihoterapija mladostnikom omogoča zaupen in varen odnos z nekom, ki jih posluša, jim nudi podporo ter je usposobljen, da jim bo znal pomagati, da bodo:

imeli več veselja do življenja,

poglobili odnos sami s sabo,

izboljšali odnose z drugimi,

izboljšali učni uspeh

čutili več zadovoljstva v šoli, na faksu ali v službi,

bolj samostojni,

izboljšali samopodobo,

lažje premagovali težave in sprejemali odločitve.

Komu lahko pomagamo.jpg
bottom of page