top of page

Tečaj Učenje učenja

Nudimo individualno ali skupinsko svetovanje in pomoč pri učenju.

Naš namen je pomagati mladim da: razvijejo učne navade in se naučijo izkoristiti čas, ki ga posvečajo učenju. Tako bodo imeli boljše rezultate in več prostega časa.

To dosegamo tako, da mlade naučimo veščin in tehnik za uspešno učenje, ki so prilagojene njihovim interesom ter načinu razmišljanja in zaznavanja.

Koristi tečaja:

Več časa za prijetne aktivnosti.

Boljše ocene.

Manj stresa povezanega s šolo ali faksom.

Nič več odlašanja učenja na zadnji dan.

Tečaj je primeren za:

Za mlade, ki imajo težave pri učenju.

Za mlade, ki želijo izboljšati svoj učni uspeh.

Za mlade, ki imajo tremo pred spraševanjem, testi ali izpiti.

Za osnovnošolce, srednješolce in študente.

ucenje ucenja.jpg
bottom of page