top of page
  • Neja Battelino

SIMPTOMI ADHD PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

ADHD je nevrološka razvojna motnja, ima jo 5 % otrok in 2,5 % odraslih v večini svetovnih kultur. ADHD se pojavi v otroštvu in posameznika spremlja celo življenje. Več o ADHD si lahko preberete v članku: Kaj je ADHD?


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Za otroke in mladostnike (ter tudi odrasle), ki imajo ADHD je značilno, da imajo težave s pozornostjo. To pa ne pomeni, da ne zmorejo biti pozorni ali osredotočeni, saj so včasih lahko na neko stvar osredotočeni zelo dolgo časa. Težave s pozornostjo se izražajo tako, da otrok ali mladostnik težko vpliva (ali ne more vplivati) na kaj usmeri pozornost in koliko časa je lahko na nekaj osredotočen.

Različni načini na katere se izraža pomanjkljiva pozornost so:

ko se otrok ali mladostnik želi na nekaj osredotočiti, ga zlahka zmoti dogajanje okoli njega ali njegove lastne misli,

površnost in delanje napak zaradi nepazljivosti,

pozabljivost pri vsakodnevnih aktivnostih,

otrok ali mladostnik težko sledi navodilom,

težave pri načrtovanju in organizaciji,

otrok ali mladostnik daje vtis, da ne posluša,

izgubljanje stvari,

pomanjkanje vztrajnosti pri aktivnostih, ki zahtevajo osredotočeno razmišljanje,

prehajanje z ene aktivnosti na drugo, ne da bi s prvo zaključili.


Za otroke in mladostnike (in odrasle), ki imajo ADHD je značilo tudi, da so impulzivni in hiperaktivni. Vendar se hiperaktivnost ne izraža vedno, kot pretirana želja po gibanju in nezmožnost sedeti pri miru, ampak se lahko izraža tudi kot občutek nemira med sedenjem ali čezmerno govorjenje.

Različni načini, na katere se izražata hiperaktivnost in impulzivnost:

nenehno gibanje in nenehna potreba po gibanju,

nezmožnost se umiriti,

pretirano govorjenje,

sprejemanje odločitev brez premisleka,

nepremišljene ali celo tvegane aktivnosti,

otrok ali mladostnik ima poplavo idej, a jih ne zmore uresničiti,

laganje,

zelo bujna domišljija,

hihitanje in nenehno klepetanje med poukom,

impulzivno in nepremišljeno menjavanje prijateljev.


Pri otroku ali mladostniku (ali odraslem), ki ima ADHD, se lahko izražajo samo pomanjkljiva pozornost, samo nemirnosti in impulzivnosti ali pa oboje.


Simptomi ADHD znatno vplivajo na delovanje otroka ali mladostnika na različnih življenjskih področjih (odnosi z vrstniki, družinski odnosi, šolski uspeh...) ter na kvaliteto življenja. Več o tem, kako simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih vplivajo na različna področja njihovega življenja, si lahko preberete v članku: Vplivi simptomov ADHD na vsakdanje življenje mladostnikov.

Vseeno pa lahko učinkovita obravnava znatno izboljša simptome ADHD pri otrocih in mladostnikih (in odraslih), da tako lahko živijo zadovoljno in izpolnjujoče življenje. Več o obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD si lahko preberete v članku: Pomoč in zdravljenje za mladostnike, ki imajo ADHD .


Simptomi se pri vsakem posamezniku izražajo na svojevrsten način, izraženost simptomov pa je odvisna tudi od situacije – v določenih situacijah lahko nastopi tudi odsotnost vseh simptomov, ali pa so simptomi le minimalno izraženi. Več o tem kako se ADHD pri otrocih in mladostnikih izraža si lahko preberete v članki: ADHD se pri otrocih in mladostnikih izraža na različne načine.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)

(Članek je informativne narave.)

Viri:

World Health Organization (2016). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10).

Strong, J. in Flanagan, M. O. (2011). Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za telebane.

Safran, D. S. (2002). Art Therapy and ADHD: Diagnostic and Therapeutic Approaches.

Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

Semple, D. in Smyth, R. (2009). Oxford Handbook of Psychiatry.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

bottom of page