top of page
  • Neja Battelino

VPLIV SIMPTOMOV ADHD NA VSAKDANJE ŽIVLJENJE

ADHD je nevrološka razvojna motnja, ki se izraža s simptomi pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Več o simptomih ADHD si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih.


V tem članku pa si lahko preberete kako simptomi ADHD vplivajo na počutje in delovanje otroka ali mladostnika.


Svetovalnica Psihopolonica ADHD


Zaradi simptomov ADHD imajo otroci in mladostniki pogosto težave pri delovanju na različnih življenjskih področjih (odnosi z vrstniki, družinski odnosi, šolski uspeh...), tako jim včasih večje težave, kot primarni simptomi ADHD, povzročajo posledice teh simptomov (tako imenovani sekundarni simptomi).


Te posledice so lahko:

Druge duševne motnje:

Za otroke in mladostnike z ADHD so bolj kot za njihove vrstnike značilni motnje spanja, anksioznost in depresija, samomorilne misli in samopoškodovalno vedenje ter tvegano vedenje (npr. zloraba psihoaktivnih snovi). Mladostniki z ADHD pa včasih razvijejo tudi asocialna vedenja.


Slaba samopodoba:

Otroci in mladostniki z ADHD imajo navadno slabo samopodobo, ki je posledica najrazličnejših negativnih sporočil, ki jih pogosto prejemajo od okolja. K slabi samopodobi pa prispevajo tudi pretekli neuspehi, učne težave in pomanjkanje socialne podpore.


Razdražljivost in zaskrbljnost:

Zaradi pomanjkanja nadzora nad pozornostjo in občutki notranjega nemira se otroci in mladostniki z ADHD pogosto počutijo zmedene in razdražljive ter se slabo odzivajo na frustracije. Zaradi preteklih neuspehov, ki so posledica primarnih simptomov pa se pogosto počutijo tudi zaskrbljene in obupane.


Težave v odnosih s starši:

Odrasli so z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD, pogosto nepotrpežljivi in jim ne zaupajo, zato imajo ti otroci in mladostniki več težav s starši in učitelji kot njihovi preostali vrstniki.


Težave v medvrstniških odnosih:

Otroci in mladostniki z ADHD imajo večje težave z odnosi kot njihovi preostali vrstniki, saj imajo slabo razvite socialne veščine in slabše prepoznavajo čustva drugih. Med vrstniki so pogosto nesprejeti zaradi vedenj, ki so posledica njihovih simptomov (npr. agresivno vedenje, neprilagodljivost), zato imajo malo prijateljev.


Nerodnost:

Otroci in mladostnik z ADHD imajo tudi slabo koordinacijo, slabo kontrolo mišic in so nepazljivi ter zato pogosto nerodni in nagnjeni h nezgodam.


Težave v šoli:

Otroci in mladostniki, ki imajo ADHD pogosto težko sledijo pouku in imajo težave pri učenju, kar lahko pripelje do odpora do šole ter slabšega šolskega uspeha.

Prej, ko motnjo pri otroku ali mladostniku odkrijemo in začnemo z ustrezno obravnavo, manj posledic simptomov ADHD bo otrok ali mladostnik doživljal. Zato je pomembno, da se z obravnavo otroka ali mladostnika, ki ima ADHD začne čim prej, saj učinkovita obravnava znatno omili simptome ADHD (hiperaktivnost, težave s pozornostjo, impulzivnost) in pozitivno vpliva na njihove posledice (težave v šoli, slaba samopodoba, težave v medosebnih odnosih...). Več o obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD si lahko preberete v članku: Pomoč in zdravljenje za mladostnike, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)


(Članek je informativne narave.)

Viri:

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

Safran, D. S. (2002). Art Therapy and ADHD: Diagnostic and Therapeutic Approaches.

Safran, S. D. (2003). An Art therapy Approach to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

Tur-Kaspa, H. (2005). Social Functioning of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder.


bottom of page