top of page
 • Neja Battelino

PSIHOTERAPIJA z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD

Pri otrocih in mladostnikih, ki imajo ADHD, je psihoterapija učinkovita pri zmanjševanju intenzivnosti simptomov (npr. hiperaktivnost) in njihovih posledic (npr. čustvene težave, slaba samopodoba, težave v odnosih z vrstniki). Več o simptomih ADHD si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih.

Za učinkovitost psihoterapije mora biti ta za otroka ali mladostnika pozitivna izkušnja, zato je pomembno najti psihoterapevta, ki otroku ali mladostniku ustreza. Odnos s psihoterapevtom, ki otroku ali mladostniku daje občutek varnosti, sprejetosti in podpore je že sam po sebi zdravilen in je pogoj za uspešno delo.


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Geštalt igralna psihoterapija je oblika psihoterapije, ki med psihoterapevtskim procesom uporablja različne tehnike igralne in likovne terapije, ter pri tem sledi načelom in filozofiji geštalt psihoterapije. Namenjena je otrokom in mladostnikom v obliki individualnega dela, skupinskega dela ali kot družinska psihoterapija. (Več o geštali igralni psihoterapiji si lahko preberete na moji spletni strani v članku: Geštalt igralna psihoterapija.)

V tem članku pa je predstavljen psihoterapevtski proces z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.

Geštalt igralna psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD, v psihoterapevtski proces vključuje različne aktivnosti, ki so otroku ali mladostniku zanimive:

 • pogovor,

 • sprostitvena igra (npr. slikanje s prsti, oblikovanje gline, tehnike za sproščanje),

 • senzorna igra (npr. kaleidoskop, poslušanje glasbe, pantomima),

 • domišljijska igra in dramatična igra (npr. lutke, igra vlog),

 • pripovedovalna igra (npr. pravljice, pisma, dnevnik, pesmi),

 • ustvarjalna igra (npr. risanje, slikanje, peskovnik, oblikovanje iz gline).

Različne aktivnosti dajo otroku ali mladostniku možnost tako za verbalno kot za neverbalno izražanje (npr. slikanje) in ga podpirajo pri spoznavanju sebe, zavestni skrbi zase, izražanju čustev in izboljšanju socialnih veščin. Tako psihoterapija pri otroku ali mladostniku pozitivno vpliva na:

 • boljši občutek o sebi (boljša samopodoba),

 • razvoj motoričnih sposobnosti,

 • kognitivne sposobnosti reševanja problemov in načrtovanja,

 • komunikacijske sposobnosti,

 • učenje učinkovitih in sprejemljivih načinov za izražanje vseh čustev,

 • vzpostavljanje boljšega odnosa s sabo in z drugimi.


Pri otrocih in mladostniki, ki imajo ADHD, sta najbolj učinkoviti dolgotrajna (2 do 5 let) individualna psihoterapija (z vključevanjem družine) in dolgotrajna skupinska psihoterapija. Imata pa tudi kratkotrajna (več mesecev) individualna in kratkotrajna skupinska psihoterapija pozitiven vpliv na simptome. Individualna psihoterapija je odlična možnost za tiste otroke in mladostnike, ki imajo zelo močno izražene simptome in dela v skupini še ne zmorejo. Več o individualni psihoterapiji z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD si lahko preberete v članku: Individualna geštalt psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.

Prednost skupinske psihoterapije pa je, da lahko otroci in mladostniki v varnem okolju s svojimi vrstniki vadijo socialne veščine in delijo svoje misli, čustva in izkušnje. Več o skupinski psihoterapiji za otroke in mladostnike, ki imajo ADHD, si lahko preberete v članku: Skupinska geštalt psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

(Članek je informativne narave.)

Viri:

 • Blom, R. (2006). The Handbook of Gestalt Play Therapy: Practical Guidelines for Child Therapists.

 • Hinz, L. D. (2009). Expressive Therapies Continuum: A Framework of Using Art in Therapy.

 • Malchiodi, C. A. (2003) Humanistic Approaches.

 • Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

 • Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure: A Map ti the Child’s Inner Self.

 • Safran, S. D. (2003). An Art therapy Approach to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

 • Senfortein, M. (2017). The effect of Gestalt group work on behavioral aspects of ADHD among adolescents in a school setting.

bottom of page