top of page
  • Neja Battelino

PSIHOTERAPIJA Z MLADOSTNIKI, KI IMAJO ADHD

Pri mladostnikih, ki imajo ADHD, je psihoterapija učinkovita pri zmanjševanju intenzivnosti simptomov (npr. hiperaktivnost) in njihovih posledic (npr. čustvene težave, slaba samopodoba, težave v odnosih z vrstniki). Več o simptomih ADHD si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih.


Za učinkovitost psihoterapije mora biti ta za mladostnika pozitivna izkušnja, zato je pomembno najti psihoterapevta, ki mladostniku ustreza. Odnos s psihoterapevtom, ki mladostniku daje občutek varnosti, sprejetosti in podpore je že sam po sebi zdravilen in je pogoj za uspešno delo.


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Geštalt psihoterapija z mladostniki, ki imajo ADHD, v psihoterapevtski proces vključuje različne aktivnosti, ki so mladostnikom zanimive in so v skladu z zanimanji posameznega mladostnika:

pogovor,

sprostitvene aktivnosti (npr. tehnike za sproščanje),

senzorne aktivnosti (npr. poslušanje glasbe),

dramatika (npr. igra vlog),

pripovedovanje (npr. pisanje dnevnika),

ustvarjanje (npr. risanje),

delo s sanjami.

Različne aktivnosti dajo mladostniku možnost tako za verbalno kot za neverbalno izražanje (npr. slikanje) in ga podpirajo pri spoznavanju sebe, zavestni skrbi zase, izražanju čustev in izboljšanju socialnih veščin. Tako psihoterapija pri mladostniku pozitivno vpliva na:

boljši občutek o sebi (boljša samopodoba),

razvoj motoričnih sposobnosti,

kognitivne sposobnosti reševanja problemov in načrtovanja,

komunikacijske sposobnosti,

učenje učinkovitih in sprejemljivih načinov za izražanje vseh čustev,

vzpostavljanje boljšega odnosa s sabo in z drugimi.


Pri mladostniki, ki imajo ADHD, je najbolj učinkovita dolgotrajna (2 do 5 let) individualna psihoterapija (z vključevanjem družine). Ima pa tudi kratkotrajna (več mesecev) psihoterapija pozitiven vpliv na simptome. Več o individualni psihoterapiji z mladostniki, ki imajo ADHD si lahko preberete v članku: Individualna geštalt psihoterapija z mladostniki, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)

(Članek je informativne narave.)

Viri:

Blom, R. (2006). The Handbook of Gestalt Play Therapy: Practical Guidelines for Child Therapists.

Hinz, L. D. (2009). Expressive Therapies Continuum: A Framework of Using Art in Therapy.

Malchiodi, C. A. (2003) Humanistic Approaches.

Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure: A Map ti the Child’s Inner Self.

Safran, S. D. (2003). An Art therapy Approach to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

Senfortein, M. (2017). The effect of Gestalt group work on behavioral aspects of ADHD among adolescents in a school setting.

bottom of page