top of page
  • Neja Battelino

SIMPTOMI ADHD SE IZRAŽAJO NA RAZLIČNE NAČINE

ADHD je nevrološka razvojna motnja, ki se pojavi v otroštvu in se izraža s simptomi pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Več o simptomih ADHD si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih.


V tem članku pa si lahko preberete:

kaj vpliva na to, kako močno so simptomi izraženi in

kaj vpliva na to, kateri simptomi ADHD se mladostniku izražajo.

Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Simptomi se pri vsakem mladostniku, ki ima ADHD, izražajo na svojevrsten način in vplivajo na različna področja življenja.

Pomembno je, da se zavedamo, da nima vsak mladostnik vseh simptomov ADHD in da so ti različno močno izraženi. Lahko so izraženi samo simptomi pomanjkljive pozornosti, samo simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti ali pa simptomi obojega. Kateri simptomi so pri mladostniku izraženi je odvisno od oblike motnje ADHD, saj ima ta tri različne oblike:

predvsem izražena pomanjkljiva pozornost,

predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost,

kombinirana oblika.


Na to kako močni so simptomi, ki jih mladostnik ima, pa vplivajo tudi osebnostne značilnosti, situacija in obravnava, ki je je mladostnik deležen.


Osebnostne značilnosti

Ker določene osebnostne značilnosti mladostnika lahko vplivajo na to, kako močni so simptomi, se velikokrat zgodi, da starši ali učitelji motnjo opazijo šele v mladostništvu (včasih pa posameznik pri sebi opazi simptome šele v odraslosti), čeprav se simptomi ADHD pojavijo v otroštvu.

Prilagodljivost ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti lahko prikrijejo simptome ADHD. Ko pa nadpovprečna prilagodljivosti ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti več ne zadoščajo za normalno delovanje, saj so težave z učenjem ali težave s socialnimi stiki prevelike, pri posamezniku nastopijo občutki frustriranosti, strahu in zmede ali pa se razvije tesnoba ali depresija. To se lahko zgodi, ko je že v končnih razredih osnovne šole ali pa šele v srednji šoli, na fakulteti ali v službi.

Prav tako se ADHD pri deklicah in dekletih lahko izraža drugače kot pri dečkih in fantih. Ker pa je večina diagnostičnih pripomočkov osnovana na simptomih, ki so značilni za fante, so deklice lahko prikrajšane za diagnozo in obravnavo, saj motnje starši ali učitelji pri njih ne opazijo. Več o simptomih ADHD pri deklicah in dekletih si lahko preberete v članku: ADHD pri deklicah in dekletih.


Situacija

Kako se simptomi ADHD pri mladostniku izražajo je odvisno tudi od situacije. V določenih situacijah lahko nastopi tudi odsotnost vseh simptomov, ali pa so simptomi le minimalno izraženi. Take situacije so lahko:

mladostnik je redno nagrajevan za primerno vedenje,

mladostnik je konstantno nadzorovan,

mladostnik je v novem okolju ali v novi situaciji,

mladostnik opravlja aktivnost, ki je zanj izredno zanimiva,

mladostnik ima stalno zunanjo stumulacijo (npr. pametni telefon)

mladostnik je v individualni interakciji.


Obravnava

Prej, ko motnjo pri otroku ali mladostniku odkrijemo in začnemo z ustrezno obravnavo, manj posledic simptomov ADHD bo mladostnik doživljal. Zato je pomembno, da se z obravnavo otroka ali mladostnika, ki ima ADHD začne čim prej, saj učinkovita obravnava znatno omili simptome ADHD (hiperaktivnost, težave s pozornostjo, impulzivnost) in pozitivno vpliva na njihove posledice (težave v šoli, slaba samopodoba, težave v medosebnih odnosih...).

Več o obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD si lahko preberete v članku: Pomoč in zdravljenje za mladostnike, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)


(Članek je informativne narave.)

Viri:

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

Strong, J. in Flanagan, M. O. (2011). Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za telebane.

Semple, D. in Smyth, R. (2009). Oxford Handbook of Psychiatry.

Rucklidge, J. J. (2008). Gender differences in ADHD: implications for psychosocial treatments.

bottom of page