top of page
 • Neja Battelino

INDIVIDUALNA GEŠTALT PSIHOTERPIJA z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD

Individualna psihoterapije je zelo primerna za otroke in mladostnike, ki imajo močno izražene simptome hiperaktivnosti ali pomanjkljive pozornosti, saj se v individualni situaciji, ko se otrok ali mladostnik čuti slišanega, simptomi navadno ne izražajo ali pa se izražajo v milejši obliki. Tako so psihoterapevtska srečanja odlična priložnost, da otrok ali mladostnik v odsotnosti svojih simptomov učinkovito razvija dober občutek sebe in o sebi ter svoje nove veščine in vedenja nato prenese še v druge situacije.


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Cilji psihoterapevtskega dela z otroci in mladostniki z ADHD so:

 • izboljšati klientovo samozavedanje,

 • izboljšati klientove socialne veščine,

 • izobraževanje klientov o ADHD,

 • grajenje pozitivne samopodobe klienta,

 • učenje veščin in strategij za šolsko delo ter

 • vaja novih veščin in vedenja v varnem okolju.

Poleg splošnih ciljev se za vsakega klienta vzpostavijo tudi individualni cilji.


Igralna geštalt psihoterapija z različnimi aktivnostmi otroke in mladostnike spodbuja pri spoznavanju sebe, izražanju čustev in zavestni skrbi zase. To pozitivno vpliva na občutek o sebi in vzpostavljanju boljšega odnosa s sabo in s svojo okolico, kar pozitivno vpliva tudi na upad intenzivnosti simptomov ADHD (npr. hiperaktivnost) in upad pogostosti nezaželenega vedenja (npr. agresivno vedenje). Več o tehnikah geštalt igralne psihoterapije si lahko prebetere v članku: Psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.


Za otroke in mladostnike, ki imajo ADHD, pa je primerna tudi skupinska psihoterapija. Več o prednostih skupinske psihoterapije otrok in mladostnikov z ADHD, si lahko prebereta v članku: Skupinska geštalt psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.


Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete na moji spletni strani. (tukaj)


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

(Članek je informativne narave.)


Viri:


 • Hinz, L. D. (2009). Expressive Therapies Continuum: A Framework of Using Art in Therapy.

 • Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

 • Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure: A Map ti the Child’s Inner Self.

 • Safran, D. S. (2002). Art Therapy and ADHD: Diagnostic and Therapeutic Approaches.

 • Safran, S. D. (2003). An Art therapy Approach to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

bottom of page