top of page
  • Neja Battelino

GEŠTALT PSIHOTERAPIJA Z MLADOSTNIKI, KI IMAJO SIMPTOME DEPRESIJE

Za mladostnike, ki se soočajo s simptomi depresije je pomembno, da so deležni strokovne pomoči, saj simptomi depresije pri mladostnikih ustvarjajo stisko in negativno vplivajo na kakovost njihovega življenja. Več o simptomih depresije pri mladostnikih si lahko preberete v članku: Simptomi depresije pri mladostnikih. V tem članku pa je predstavljena obravnava mladostnikov, ki se soočajo s simptomi depresije.


Pri mladostnikih, ki se soočajo s simptomi depresije, je psihoterapija učinkovita pri zmanjševanju teh simptomov. Za učinkovito psihoterapevtsko obravnavo diagnoza (ki jo lahko postavi psihiater) ni potrebna, saj se psihoterapevtska obravnava osredotoča na posameznega mladostnika in specifične težave, ki jih ta ima.


Svetovalnica Psihopolonica - psihoterapija za mladostnike in mlade odrasle

Geštalt psihoterapija je oblika psihoterapije, ki v psihoterapevtski proces z mladostniki vključuje različne aktivnosti, ki so mladostnikom zanimive (npr. ustvarjanje, poslušanje glasbe). Na ta način mladostnike spodbuja pri spoznavanju sebe, izražanju čustev in zavestni skrbi zase. To pozitivno vpliva na občutek o sebi in vzpostavljanje boljšega odnosa s sabo in s svojo okolico. Več o geštalt psihoterapiji si lahko preberete na naši spletni strani (tukaj).


Za učinkovitost psihoterapije mora biti ta za mladostnika pozitivna izkušnja, zato je pomembno najti psihoterapevta, ki mladostniku ustreza. Odnos s psihoterapevtom, ki mladostniku daje občutek varnosti, sprejetosti in podpore, je že sam po sebi zdravilen in je pogoj za uspešno delo.


Psihoterapevtski odnos mladostniku nudi varen prostor, kjer v podpornem in zaupnem okolju krepi svoje sposobnosti za samopodporo, sposobnosti za soočanje s stresom in sposobnosti za sprejemanje podpore od drugih.


Mladostniki, ki se soočajo s simptomi depresije, navadno veliko čustev, mnenj in potreb zadržujejo v sebi. To jim vzame veliko energije, zato jim energije za aktivno udejstvovanje v aktivnostih in druženju zmanjka. V psihoterapevtskem procesu imajo mladostniki možnost, da se izrazijo na različne verbalne in neverbalne načine (npr. risanje, oblikovanje plastelina, pisanje pesmi), kar pozitivno vpliva na njihove občutek o sebi, na njihovo počutje in raven energije.


Najbolj učinkovita obravnava mladostnika, ki ima simptome depresije, je obravnava, ki vključuje različne strokovnjake za zdravje (psihoterapevt, psihiater, osebni zdravnik, šolski svetovalni delavec), ki med seboj po potrebi sodelujejo. Pomemben del podporne mreže so tudi starši in učitelji.

Ker so nekateri od simptomov depresije lahko tudi znak kakšne fizične bolezni, je pomembno, da mladostnik, ki se sooča s simptomi depresije, obišče svojega osebnega zdravnika, da ta lahko izključi morebitne druge bolezni.

Če ima mladostnik samomorilne misli, je to znak, da nujno potrebuje strokovno pomoč. Pri mladostnikih, ki se soočajo tudi s samomorilnimi mislimi, je pomembno, da so poleg psihoterapevtske pomoči deležni tudi psihiatrične pomoči. Napotnico za psihiatra mladostnik dobi pri osebnem zdravniku. Psihiatrična pomoč pa ne pomeni, da bo mladostnik moral nujno jemati zdravila, saj je odločitev za zdravila vedno prepuščena mladostniku.

V primeru samomorilnega namena je nujno, da mladostniku takoj priskrbimo psihiatrično pomoč (Ljubljana: Urgentna psihiatrična ambulanta, 01 434 45 17; Dežurna psihiatrična služba, 01 5874 900).


Če se vi ali vaš otrok soočate s simptomi depresije in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Več o tem, kako izgleda uvodni pogovor, si lahko preberete v članku: Kaj se dogaja na uvodnem pogovoru?.


(Članek je informativne narave.)


Viri:

Francesetti, G. in Roubal, J. (2020). Gestalt Therapy Approach to Depressive Experiences, Psychotherapie-Wissenschaft 10(2), 39–45.

Joyce, P. in Sills, C. (2014). Skills in Counselling & Psychotherapy. SAGE Publications Ltd.

Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure: A Map ti the Child’s Inner Self.

Oaklander, V. (1988). Windows to our children. 

Comments


bottom of page