top of page

Skupinska psihoterapija

Prednost skupinske psihoterapije je medosebna podpora, ki se vzpostavi med člani skupine. Tako psihoterapevtska skupina postane varen prostor, kjer njeni člani delijo svoja doživljanja (čustva, ideje...), eksperimentirajo z novim vedenjem in se učijo drug od drugega.

bottom of page