top of page

Skupinska psihoterapija za najstnike, ki imajo ADHD.

Namen skupine je:

* varno in spodbujajoče okolje za izražanje idej in čustev,

* spoznavanje in sprejemanje samega sebe,

* medsebojno povezovanje,

* trening socialnih veščin,

* spoznavanje in razumevanje diagnoze ADHD,

* učenje strategij za obvladovanje simptomov.

Delo v skupini bo temeljilo na pogovoru in različnih aktivnostih, kot so likovno ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, družabne igre...

 

Skupina je namenjena mladostnikom, starim od 15 do 19 let, ki:

* si želijo biti bolj samostojni,

* si želijo izboljšati svoje odnose z vrstniki in starši,

* si želijo odkrivati svoja zanimanja,

* želijo bolj pozitivno samopodobo,

* si želijo odkrivati novih načinov za spoprijemanje s strahovi,

* si želijo odkrivati novih načinov sproščanja in spoprijemanja s stresom.

Psihoterapevtska skupina je majhna in ima od 3 do 5 udeležencev.

Skupinska srečanja se začnejo novembra 2020, skupina pa se bo dobivala 12 tednov. (Po želji članov se lahko srečanja nadaljujejo.)

Skupina se bo srečevala 1x tedensko za 2 uri.

 

Za prijave in informacije pišite na: psihopolonica@gmail.com

Cena in načini plačila:

Cena udeležbe je 120,00EUR mesečno (15,00EUR / uro) in vključuje tudi ves material za ustvarjanje.

Za prijave in plačilo do 1.9.2020:

* plačilo v enem obroku: 330,00EUR,

* plačilo v 3 obrokih: 1. obrok 110,00EUR, 2. obrok 120,00EUR, 3. obrok 120,00EUR)

Za prijave in plačilo do 25.9.2020:

* plačilo v enem obroku: 345,00EUR,

* plačilo v 3 obrokih: 1. obrok 115,00EUR, 2. obrok 120,00EUR, 3. obrok 120,00EUR

bottom of page