top of page
 • Neja Battelino

SKUPINSKA GEŠTALT PSIHOTERAPIJA z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD

Psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD, pozitivno vpliva na izraženost simptomov in posledic teh simptomov (npr. čustvene težave, težave v šoli). Namen skupinske psihoterapije z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD, je:

 • varen prostor za deljenje svojega doživljanja in občutkov,

 • spoznavanje samega sebe (kar vodi v boljšo samopodobo),

 • urjenje socialnih veščin,

 • spoznavanje in razumevanje diagnoze ter prepoznavanje pozitivnih plati ADHD,

 • učenje strategij za obvladovanje simptomov.

Svetovalnica Psihopolonica ADHD

Psihoterapevtske skupine so še posebej primerne za tiste otroke in mladostnike, ki imajo težave z odnosi z vrstniki, saj je skupina prostor za vajo vzpostavljanja kontakta, vajo novega vedenja in vajo socialnih veščin (poslušanje drugih, deljenje idej, pogajanje in sodelovanje). Ker ima mladostnik v skupini možnost preveriti kako njegovo vedenje vpliva na druge, se v skupini mladostniki učijo novih načinov prepoznavanja in izražanja svojih čustev, prepoznavanja kako njihove odločitve vplivajo na druge in prevzemanja odgovornost za svoje vedenje.

Boljše socialne veščine vplivajo na večje zadovoljstvo v medosebnih odnosih in večjo socialno podporo, kar pozitivno vpliva na izrazitost simptomov ter njihovih posledic. Več o posledicah simptomov ADHD pri otrocih in mladostnikih, si lahko preberete v članku: Simptomi ADHD pri otrocih in mladostnikih.

Otroci in mladostniki se v psihoterapevtski skupini zavejo, da imajo podobne težave, kar pripomore k odprtosti in medsebojnem razumevanju. V skupini se učijo drug od drugega, tako da med seboj delijo svoje strategije za obvladovanje svojih simptomov.

Skupinska srečanja so strukturirana, a vseeno odprta tudi za aktualne teme, ki imajo vedno prednost pred v naprej načrtovanimi aktivnostmi. Navadno srečanje sledi določeni temi, ki jo izbere psihoterapevt ali pa jo predlagajo otroci ali mladostniki. Med skupinskimi srečanji se prepletata skupinsko in individualno delo, saj ima tudi individualno zelo močan vpliv na druge, ki se lahko na doživljanja navežejo.

Poleg pogovora med skupinskim srečanjem potekajo tudi različne aktivnosti, tako skupinske (npr. lutkovna igra, skupinska slika) kot individulne (npr. vsak riše svojo risbo). Med skupinskimi aktivnostmi se učijo medosebnega sodelovanja, med različnimi individualnimi aktivnostmi pa lahko med seboj klepetajo in se s tem urijo v socialnih večinah, ali pa ustvarjajo v tišini in se tako osredotočajo nase. Več o različnih aktivnostih, ki so del geštalt psihoterapije z otroci in mladostniki, si lahko preberete včlanku: Psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.


Že kratkotrajna (nekaj mesecev trajajoča) skupinska geštalt igralna psihoterapija pozitivno vpliva na primarne simptome, a je za večji in trajnejši učinek priporočljiva dolgotrajna skupinska obravnava (od 2 do 5 let). Za otroke in mladostnike, ki imajo ADHD, pa je koristna tui individualna psihoterapija. Več o prednostih individualne psihoterapije si lahko preberete v članku: Individualna geštalt psihoterapija z otroci in mladostniki, ki imajo ADHD.

Če imate vi ali vaš otrok ADHD in razmišljate o psihoterapevtski obravnavi, ste vabljeni na uvodni pogovor. Na uvodni pogovor se lahko naročite na psihopolonica@gmail.com ali 040 650 567.

Če pa se želite včlaniti v skupino, si o aktualnih psihoterapevtskih skupinah in možnostih za prijavo lahko preberete na naši internetni strani: tukaj.


Svetovalnica Psihopolonica ADHD

(Članek je informativne narave.)

Viri:

 • Blom, R. (2006). The Handbook of Gestalt Play Therapy: Practical Guidelines for Child Therapists.

 • Oaklander, V. (1988). Windows to our children.

 • Oaklander, V. (2007). Hidden Treasure: A Map ti the Child’s Inner Self.

 • Rucklidge, J. J. (2008). Gender differences in ADHD: implications for psychosocial treatments.

 • Safran, D. S. (2002). Art Therapy and ADHD: Diagnostic and Therapeutic Approaches.

 • Safran, S. D. (2003). An Art therapy Approach to Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

 • Senfortein, M. (2017). The effect of Gestalt group work on behavioral aspects of ADHD among adolescents in a school setting.

bottom of page