top of page

Igralna geštalt psihoterapija

Psihoterapevtski proces v geštalt psihoterapiji se osredotoča na psihoterapevtski odnos, vzpostavljanje kontakta, samospoznavanje, samonegovanje in izražanje čustev. Geštalt igralna psihoterapija v skladu s temi načeli uporablja različne tehnike igralne psihoterapije in različne tehnike likovne terapije.

 

Te tehnike vklučujejo:

* sprostitveno in senzorično igro (npr. oblikovanje gline),

* domišljijsko in dramatično igro (npr. igra z lutkami),

* ustvarjalno igro (npr. slikanje).

 

Te tehnike dajo klientu možnost tako za verbalno kot neverbalno izražanje (npr. slikanje) in klienta podpirajo, da širi samozavedanje (poznavanje samega sebe), izrazi še neizražena čustva, v varnem okolju preizkuša nova vedenja, izraža čustva na nov in zdrav način ter sprejme odmaknjene in nezaželjene dele sebe, kar pomembno prispeva k klientovemu celjenju.

art-3202232_1920.jpg

Vir:

Violet Oaklander: Windows to our Children,

Rinda Bloom: The Handbook of Gestalt Play Therapy

bottom of page